OM OSS

 

Arkitektkontor med omfattande kunskap och erfarenhet. Main Office arbetar inom arkitektur, stadsplanering, inredning och konceptutveckling. Byrån grundades av Dante Borgo och Isabella Eriksson. Två arkitekter med gedigen kunskap från de största firmorna och som har varit involverad i och utvecklat många projekt runt om i världen. Idag har Main Office två kontor belägna i Sverige och Mexiko. Main Office är en multidisciplinär verksamhet som med sitt team utvecklar projekt runt om i världen.


Vår vision

Vi är ett globalt företag som arbetar med kunder för att utveckla och genomföra innovativa lösningar till komplexa utmaningar. Vi tror att sättet vi arbetar på och vår vision inspirerar positiv förändring. Ett lateralt tänkande skapar kreativitet och belyser nya perspektiv. Vi jobbar med precision där detaljer sätter sin prägel på det stora hela. Vi skapar möjligheter, förbättringar och uppfyller drömmar. Vi levererar det ni kan föreställa er.


hur vi arbetar

Det viktigaste målet för oss är att ge kunden ett effektivt, innovativt och ambitiöst arkitektoniskt förslag. Varje projekt är speciellt och en utmaning. Därför gillar vi att gå utöver standardlösningar för att omdefiniera nya typologier. Vår filosofi avvisar all påskyndande på arkitektonisk form. Vi väljer att involvera klienten i designprocessen, för att öka möjligheten till bättre kvalitet på våra projekt.

Vi tror starkt på design som en process och analyserar varje parameter i projektet som en möjlighet istället för en begränsning. När det finns ett strategiskt tillvägagångssätt för projektet, har normalt restriktionerna förvandlats till nyckelfaktorer för oss att utveckla innovativa arkitektoniska projekt som passar alla typer av budget, platser och strikt design- och byggnads agendor.


HUR det började

 

Masterexamen i arkitektur och urbanism från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Sverige och TU Delft (Delft University of Technology) i Nederländerna. Efter att ha avslutat sina studier, anslöt sig Isabella till det internationella kontoret BIG (Bjarke Ingels Group) och arbetade med projekt inom stads- och arkitektonisk skala. Isabella har också arbetat för Force4 Arkitekter i Köpenhamn. Innan dess gjorde hon praktik på JDSArchitects också i Köpenhamn. År 2014 grundade hon arkitektbyrån Main Office tillsammans med Dante Borgo.


Masterexamen i arkitektur och urbanism från TU Delft (Delft University of Technology) i Nederländerna. Efter avslutade studier arbetade Dante för Rotterdam baserade kontoret KAAN Architecten. Där arbetade han som projektledare för några av företagets internationella projekt, i länder som Kina, Belgien och Spanien. Parallellt med sina studier, samarbetade Dante med MVRDV i Rotterdam, där han arbetade med projekt inom urban skala i Norge och Kina. Före hans forskarutbildning arbetade Dante för den mexikanska byrån 3Arquitectura, ansvarig för storskaliga projekt för den federala regeringen i Mexiko. 2014 grundade han tillsammans med den svenska arkitekten Isabella Eriksson, företaget Main Office.


MEDARBETARE MAIN OFFICE

 
 

SIMA AGISHEVA

DANTE BORGO

MONTSE BUCIO

ISABELLA ERIKSSON

SHARON LIU

JONATAN SIRAK

JON TERANI

RODRIGO DE LA TORRE