JUSTO SIERRA

Guadalajara, Mexiko

Justo Sierra är ett höghuskomplex som ligger i Guadalajaras centrum. Då den västra och östra fasaden i framtiden kommer att byggas för, blev utmaningen med Justo Sierra att optimiera planlösningen mot norr och söder. Tornet är uppbyggt av fem eller sex lägenheter per våning, takvåningar ovanpå och gemensamt takterrass med pool, gym och bar, detaljhandeln på bottenvåningen och parkering antingen under mark eller ovanpå. Tjocka betongkolumner skapar fickor för balkonger och en offentlig arcade i detaljhandeln.